به قلم :  شهرزاد حسن آبادی   چهارشنبه 2 بهمن 1392   08:06 ب.ظ  
اشنایی با صفویه  :


مقدمه : پس از دو قرن تلاش و کوشش و تبلیغات مذهبی و به کارگیری ایدئولوژی مذهبی – سیاسی از طرف مریدان و پیروان صفوی، سر انجام

در سال 907 هجری حکومت صفویه   رسماً تشکیل شد. این اتفاق تحول بزرگ و چشمگیری در تاریخ ایران پدید آورد. زیرا از یک طرف باعث احیاء

امپراطوری  واحد در سرتاسر مرزهای طبیعی ایران گردید و از طرف دیگر تشیع اثنی عشری که از مذاهب برجسته اسلامی بود، مذهب رسمی

دولت جدید صفوی اعلام گردید

حالا در ادامه ی مطلب موضوعات زیر را با هم مطالعه میکنیم :
 

1.اصالت خاندان صفوی
2. شاه ها
3.
اوج حكومت صفویه
4.مهم ترین اقدام این دولت
5.یگانگی ایین و فرمانروایی متمرکز
6.
ویژگی های عمده دولت صفویان
7.
  ادبیات . مدرسه و علوم .معماری دوره صفوی. فلزکاری در دورهٔ صفوی.صنعت قالیبافی و نساجی.تسحیلات نظامی . شغل و حرفه.
ادامه مطلب برچسب ها: صفویان، تاریخ، شاه اسماعیل، شاه سلطان حسین،
نظرات